Spis rzeczy

229.

ZAKOŃCZENIE.

Na zakończenie pragnę powiedzieć kilka słów. Oddaję niniejszą „Kronikę” w ręce rodziny z kilku prośbami.

Proszę o to, by „Kronikę” tę, która naprawdę kosztowała wiele pracy była szanowaną - i by nie przepadła tak, jak wiele już pamiątek rodzinnych przepadło.

Ponadto bardzo proszę posiadaczy „Kroniki”, by zechcieli ją o ile możliwości przekazywać w dziedzictwie po mieczu, a nie po kądzieli. Kronika ta jest wydaną zaledwie w 10 egzemplarzach to też na prawdę trzeba ją chronić, jak się chroni „białe kruki” po bibljotekach.

Wreszcie proszę, by posiadacze Kroniki zechcieli na załączonych na końcu białych kartkach prowadzić kronikę wydarzeń rodzinnych - lecz tylko najważniejszych; w więc urodzenie, śmierć, ślub czy czyn jaki członków rodziny i krewnych z dokładymi zwłaszcza o ile możności datami, o ile się one tyczą osób nazwiska Małachowskich, a herbu Gryf. Proszę podawać zawsze przy małżeństwie członków rodziny, co najmniej, oprócz ma się rozumieć jak zawsze rodziców żony lub męża, osoby nazwiska Małachowski, dziadków jej, z podaniem nazwisk panieńskich matki i obu babek, oraz zachodzących w danym przypadku herbów. Proszę o podawanie tych wiadomości innym członkom rodziny - aby ci w swoich egzemplarzach wciągnęli je w swoje notatki; będzie to jeden ze sposobów podtrzymania gasnącej łączności rodziny.

Na koniec przepraszam wszystkich, że „Kronika” nie ma takiego zewnętrznego wyglądu, jaki ja sam chciałbym jej nadać. Niestety do wszystkiego trzeba trzech rzeczy, a mianowicie pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy. Ponadto przepraszam, gdyby okazało się, żem nie

 

Spis rzeczy

230.

przeprowadził korekty wszystkich błędów, nieunikionych zresztą przy szybkiem dyktowaniu na maszynę.

Wreszcie przepraszam za ewentualne niedociągnięcia i nie­dok­ład­no­ści, te ostatnie zwłaszcza o ile dotyczą nowszych czasów. Za usprawiedliwienie jednak i to zupełne uważam dla siebie to, że po pierwsze żmudną tę pracę robiłem wyłącznie sam, a po drugie, że wielu członków rodziny na moje kilkarotne in­ter­pe­lac­je wogóle nie odpowiedziało, i wszelkie ewentualne pretensje co do nie­dok­ład­noś­ci ich dotyczących muszę z powrotem do nich samych skierować.


O ile zaś „Kronika” stanie się na prawdę cenną pamiątką dla członków rodziny i wzbudzi wśród nich należne umiłowanie prze­szłoś­ci i cześć przodków, zadanie moje będzie w zupełności speł­nio­ne.


W razie gdyby nowe badania prowadzone w dalszym ciągu przyniosły zwłaszcza co się tyczy czasów wielkopolskich jakieś nowe szczegóły, wówczas wydam dalsze uzupełnienia względnie sprostowania, i jako dalszy ciąg już do niniejszej „Kroniki” załączonych.


 

Spis rzeczy

231.

  UZUPEŁNIENIA I SPROSTOWANIA
Do tabl.10. Kaźmierz Kaminiecki, sędzia grodzki lwowski, był synem Krzysztofa, rotm. chor. panc. i pułk. W.Kor.,
wnukiem
wnukiem Michała pułk .W.Kor. i Teresy Piaseckiej, prawnukiem Stanisława, pana na Krzemieńcu i Olesku
praprawnukiem Piotra i Ewy Kalinowskiej. Piotr był synem Wojciecha i Zofji Siennickiej, wnukiem Jana i Anny Kościeleckiej, wojewodzianki łęczyckiej, prawnukiem Marcina, kaszt. krak. i wojew. podolskiego (um. 1530 r.) i Jadwigi Sienieńskiej, praprawnukiem Henryka, kaszt. sanockiego i Katarzyny z Witowic Pieniążkównej; Henryk zaś był synem Marcina i Katarzyny, (córki Piotra z Kotek), wnukiem zaś Klemensa Moskorzewskiego, kaszt. wiślickiego i podkanc. koronnego. Nazwisko Kamienieccy wziął ten ród od czasów syna Klemensa Mos­ko­rzew­skiego; ten bowiem osiadłszy na Kamieńcu (dziś Odrzykoń) pod Krosnem, zmienił nazwisko Moskorzewski na Kamieniecki. Henryk Kamieniecki, kaszt. sanocki, miał swóch braci Mikołaja i Marcina. Mikołaj, kaszt. sandomierski (1496-1501) wojew. lubelski i sandomierski (1505) wreszcie hetman nadworny, był jedną z najwybitniejszych postaci ówczesnego świata politycznego i wojskowego. Zwycięzca z pod Wiśniowca (1494), gdzie zginął brat jego Henryk kaszt. san., zwycięzca w wojnie wołoskiej

 

Spis rzeczy

232.

  (1509-10) i nad Tatarami pod Łopuszną (1512) umarł w 1515 bezpotomnie. Prawą jego ręką we wszystkich bojach i towarzyszem zwycięstw był brat jego Marcin, hetman polny koronny.
Do str. 177. Mierzeje czyli „Peresypy” limanów wahały się w swej szerokości od 7 km. do kilkudziesięciometrowych mierzeji piaszczystych, zależnie od wielkości limanu. Z limanów zamkniętych dwa największe Hadżybejski i Kujalnicki, miały tak wielki procent nasolenia wód iż można je było śmiało nazwać wodami martwemi; były to wody zupełnie bezrybne, najwyżej posiadały specyficzną faunę „mórz martwych”.
Do str. 204 Eligjusz zbudował w Czabance swej młyn motorowy. Takiż sam zbudował Zygmunt syn Melitona jun. w Elisawetce.
Do str. 223 Estachy hr. Czosnowski, mąż Klementyny Jaxa Małachowskiej jest synem Karola i Krystyny Jaroszyńskiej, wnukiem Jana i Marji Jełowickiej, prawnukiem Jana (star. winnickiego i cerekwickiego) i drugiej tegoż żony Tekli Skarbkównej, praprawnukiem Antoniego, kaszt. wyszogrodzkiego i Anny Mańczukiewich (Ormianki lwowskiej); Antoni był synem Wojciecha i Konstancji Słupeckiej, wnukiem Abrahama i Katarzyny Opackiej, prawnukiem Tomasza i Marji Anny z Gniewomira, praprawnukiem Andrzeja i Anny Załuskiej (1-o Rzewuskiej). Andrzej był synem Stanisława i Katarzyny Uwielińskiej, wnukiem Stanisława, a prawnukiem Aleksego.

 

Spis rzeczy

233.

Tablica chronologiczna majątków stepowych

WOLANÓW
ok. 1800/05 Kupno przez Reduxa Marchockiego
1811 - 1829 Zarządza Eligjusz Małachowski
1829 - ok. 1860 Pulcherja, wdowa po Eligjuszu
ok.1860 - 1889 Ryszard, syn Eligjuszostwa
1889 - 1917 Meliton i Soter, synowie Ryszarda

PALEJOWA
ok.1800/05 Kupno przez Reduxa Marchockiego
1811 - 1829 Zarządza Eligjusz Małachowski
1829 - 1839 Zarządza Pulcherja, wdowa po Eligjuszu
1829 - 1875 Meliton Małachowski sen.
1875 - ok. 1880 Zarządza Jan syn Melitona
ok. 1880 - 1897 Karol, syn Melitona
1897 - 1902 Zarządza Marja z Rudnickich, wdowa po Karolu
1902 - 1904 Spadkobiercy Melitona jun.
1904 - 1907 Giżycki
1907 - 1910 Spadkobiercy Melitona jun.
1910 Parcelacja
  ad Palejowa:
dział folwark Nowy Dwór (przy chutorze Tokarowa)
ok. 1880 - 1892 Wiktorja z Małachowskich Kołyszkowa
(zarządza jej mąż Benedykt Kołyszko)
1892 - ok. 1905 Wiktorja z Małachowskich Kołyszkowa
(zarządza Bolesław, syn Benedykta i Wiktorji)
ok. 1905 Sprzedaż
  ad Palejowa:
dział posagowy Zofji Ingistowej
ok. 1880 Zofja z Małachowskich Ignacowa Ingistowa
zaraz potem Emilja z Ingistowów Mrozowicka w posagu
ok. 1890 Kupują Meliton i Soter, synowie Ryszarda i przyłączają do Wolanowa
  ad Palejowa:
dział posagowy Doroty Ryszardowej
ok.1880 Przechodzi do Wolanowa jako jej posag

MAHAJOWA
-1846 Rodzina Gajusów, w tymże r. kupuje Meliton sen.
1846 - ok. 1860 Meliton sen., adm. Meliton jun.
1860 Podział
Mahajowa właściwa:
ok.1860 - ok. 1880 Wiktorja z Małachowskich Kołyszkowa
(zarządza jej mąż Benedykt Kołyszko)
ok.1880 Sprzedaż

 

Spis rzeczy

234.

Folwark Werbany
ok. 1860 - ok. 1880 Zofja z Małachowskich Ingistowawa
ok. 1880 Sprzedaż
Folwark Dorotea (Majorskie)
ok. 1860 - 1874 Dorota Ryszardowa
(zarządza Ryszard)
ok. 1874 - 1889 Ryszard
ok. 1889 - ok. 1900 Ludgarda, córka Ryszarda, żona Tadeusza
(1891-ok.1900 zarządza Tadeusz)
ok. 1900 Sprzedaż

JANÓWKA
- 1846 Rodzina Poniatowskich (w tymże r. kupują Małachowsccy)
ok. 1846 - 1871 Zarządza Ignacy
ok. 1871 Podział
Janówka właściwa
ok. 1871 - 1889 Ryszard, brat Ignacego
ok. 1889 - 1896 Bronisława, córka Ryszarda
1896 - ok. 1900 Ludgarda, siostra Bronisławy, córka Ryszarda (administruje mąż Ludgardy Tadeusz)
ok. 1900 Sprzedaż
Folwark Darjówka
1871 - ok. 1885 Eligjusz jun. syn Ignacego
(1871 - 78/80 admin. Ryszard brat Ignacego)
ok. 1885 Sprzedaż
Prochorowa
1871 - 1917 August syn Ignacego
(1871 - 1881/83 adm. Ryszard brat Ignacego)

BROSZKÓWKA
- 1854/56 Pierwotny właściciel Zbrożek, potem Stanisław Szydłowski (stąd druga nazwa tego majątku Stanisławka)
ok. 1854/56 Kupuje Meliton sen. do ok. 1880 administrują w jego imieniu synowie
ok. 1880 Podział; właściwą Broszkówkę bierze Edward, połowę bez folwarku bierze Jan - synowie Melitona; Jan sprzedaje ok.1877/79 swoją część, z której Edward odkupuje kawałek i przyłącza do folwarku
ok.1860 - 1902 Edward syn Melitona
1902 - 1917 Stanisław syn Edwarda; połowa pól zostaje własnością 2-giej żony Edwarda i synów z tego małżeństwa

 

Spis rzeczy

235.


ELISAWETKA
ok. 1860 kupują Melitonostwo jun.
ok.1860 - 1892 Melitonostwo jun.
1892 - 1904 Spadkobiercy Melitona jun.
1904 Sprzedaż Giżyckiemu. Właściwa Elisawetka przechodzi do księżnej Abameluk. Folwark:
Bułgarka (Bułhakowa)
1904 - 1907 Giżycki
1907 - 1910 Spadkobiercy Melitona jun.
1910 Parcelacja

ALEKSANDRÓWKA
1877/79 kupuje spółka Jan, Meliton, Edward i Ryszard Małachowscy; podział:
Aleksandrówka właściwa
1877/79 - 1890 Jan, syn Melitona sen.
1890 - ok. 1900 Sinicyn
ok.1900 - 1915 Tadeusz syn Edwarda (odkupił od Sinicyna z wyjątkiem mniejszej części pól)
1915 - 1917 Spadkobiercy Tadeusza
Fontanka
1877/79 - 1902 Edward, syn Melitona sen. (administrują pod koniec częścią zachodnią Tadeusz, częścią wschodnią Zdzisław synowie Edwarda)
1902 Podział. Część wschodnią bierze Tadeusz, gdzie zakłada nowy folwark Wapniarkę;
1902 - 1917 Zdzisław, syn Edwarda (ok. 1912 sprzedaje właściwą Fontankę, a zostaje przy dworze przez siebie założonym LASKU, w którym mieszka od początku
Wapniarka
1902 - 1915 Tadeusz, syn Edwarda
1915 - 1917 Spadkobiercy Tadeusza

CZABANKA NIŻSZA (Małachowskich)
ok.1885 Kupuje Eligjusz syn Ignacego od Rodokonakiego
ok.1885 - ok. 1910 Eligjusz syn Ignacego
ok. 1910 Sprzedaż

 

Spis rzeczy

236.


GREGORJÓWKA
1877/79 kupuje spółka Jan, Meliton, Edward i Ryszard Małachowscy; podział:
Gregorjowka właściwa
1877/79 - 1889 Ryszard
1889 Podział, Gregorjówkę właściwą bierze Janina, córka Ryszarda, część zachodnią Wanda, córka Ryszarda
1889 - 1917 Janina, córka Ryszarda za Stanisławem Wybranowskim
Czabanka Wyższa (Kownackich) część zachodnia Gregorjówki
1889 - ok. 1910 Wanda, córka Ryszarda, za Władysławem Kownackim
ok. 1910 Sprzedaż
Bułdynka (część północna Gregorjówki)
1877/79 - 1892 Meliton jun.
1892 - 1902 Spadkobiercy Melitona jun.
1902 Sprzedaż

UWAGI do tablic chronologicznych majątków stepowych:

  1. Data 1917 oznacza wybuch rewolucji; prawne stanowisko majątków od tego czasu nie ustalono
  2. O ile jest zaznaczone przy danej osobie zarząd lub ad­mi­ni­strac­ja, oznacza to, że albo własność była jeszcze nie usta­lo­ną, lub zarządzano w imieniu danych właścicieli; w przeciwnym razie samo imię oznacza własciciela.
ozdobnik

 

Przypisek redaktora

Dzięki fotokopiom Łukasza Małachowskiego, mogłem ostatecznie skorygować pierwszą wersję tego dokumentu, która powstała z gorszych jakościowo "kopii z kopii" wykonanych na powielaczu a otrzymanych od Kaja Małachowskiego.

Ulepszenia: większość nazw miejscowości, przedstawiono jako linki do Google Maps. Przy niektórych osobach umieściłem małe portreciki. Tabele genealogiczne wykonane są w grafice wektorej - formacie svg (dla tych którzy nie mogą otworzyć plików tego formatu są też odpowiedniki w formacie png).

Zdecydowałem się opublikować wszystkie rozdziały powyższej Kroniki, mówiono mi że okres „średniowiecza” zawiera cokolwiek pochopne konstrukcje młodego wówczas Bohdana - jednak nikt z biegłych w historii krewniaków nie odezwał się w tej sprawie. Nie uważam, żeby publikacja mogła w jakiś sposób zszargać opinię (jako historyka) wuja Bohdana, a do wyjaśniania zawiłości dzie­jo­wych serdecznie zapraszam uczonych w piśmie.

Krzysztof Jan 2-ga im. Jaxa Małachowski (alias Kris Jaxa), w Visby 2014.

Ver. 1.0 Dokument z kopii Kaja.
Ver. 2.0 Dokument z fografii Łukasza.
Ver. 2.1 (ten dokument) zweryfikowany Html 5 syntax.