Spis rzeczy

143.

Rozdział XII.

Dzieci Józefa z pierwszego małżeństwa.

Z pierwszego małżeństwa z Anną Mierzejewską miał Józef dwóch synów-bliźniaków Łukasza i Kajetana urodzonych 3 stycznia 1776 r. w Szymkowcach. Zachowała się o nich w rodzinie jedynie wieść, że obaj umarli młodo. O ile wiadomo Łukasz umarł dzieckiem.

Kajetan (a właściwie Kajetan Tytus Ignacy 3-ga im.) zginął zaledwie dziewiętnastoletnim chłopcem pod Maciejowicami w dniu 10 października 1794 r. Dowiadujemy się o tem z pamiętników Adama Święcickiego, niewydanych, których rękopis znajduje się w rękach prawnuków jego po kądzieli, Mrokowskich. Pamiętnik ten, zresztą bez szerszej wartości historycznej i literackiej, podaje że Kajetan posprzeczał się z ojcem na temat spraw politycznych. Józef był bowiem zwolennikiem dawnych czasów, zaciętym konserwatystą. Tymczasem Kajetan, który wychował się w Warszawie, w jednym z zakładów o duchu nowoczesnym i postępowym, przejęty był entuzjazmem dla ducha Konstytycji 3-go Maja. Doszło do tego, że ojciec wyklął syna, który uciekł do szeregów wojsk Kościuszki. Służył on tam w tak zwanej Kawalerji Narodowej, gdzie zetknął się ze starszym zresztą znacznie od siebie Adamem Święcickim, z którym się ogromnie poprzyjaźnił. Święcicki wy­ra­ża się o nim z wyrazami najwyższych pochwał. Niestety, obiecujący ten wiele wedle słów samego Święcickiego młodzieniec poległ za Ojczyznę na samym wstępie życia.

Córki Józefa z pierwszego małżeństwa wszystkie powychodziły zamąż. Ciekawych dziejów ich potomstwa odsyłam do załączonych tu genealogji. Dla objaśnienia ich kilka słów.

 

Spis rzeczy

144.

Marja Anna, najstarsza wogóle z dzieci Józefa urodzona 9 stycznia 1773 r., wyszła zamąż w Ostałowicach 14 lutego 1793 roku, za Stanisława Szczepańskiego h. Dołęga, starostę ha­czow­skiego, dziedzica na Michalcach w Halickiem. Rodzina Szcze­pańskich [svg 777 x 678 png] pochodzi z Pomorza z powiatu lęborskiego, a więc z nad samych brzegów Bałtyku. Gniazdem ich rodzinnem było Szcze­pan­ko­wo. Ojciec Stanisław Jan, ożeniny z Agatą hr. Bukowską był właścicielem Ostałowic i Maryszczowa w Brzeżańskiem, i od niego to kupił Józef Małachowski Ostałowice. Stanisław miał dwóch stryjów, którzy obaj osiedli na Wołyniu; stąd linja wołyńska Szczepańskich dziś jak się zdaje wymarła. Stanisław Szczepański miał tylko cztery siostry, braci natomiast nie miał. Aby wyjaśnić zupełnie tablicę ge­ne­a­lo­gi­czną Szczepańskich dodam jeszcze, że najstarsza z dzieci Stanisławowstwa Szczepańskich Klementyna wyszła (20.VIII.1817 r.) za Marcina Plu­szczew­skie­go h. Lubicz, dziedzica Stryjówski w Tarnopolskim. Klementyna odumarła wcześnie dwie córeczki Klotyldę i Florentynę Pluszczewskie; Florentyna umarła małem dzieckiem. Klotylda natomiast wyszła za Jana Seweryna Brzozowskiego h. Belina; miała z nim tylko dwie córki, Wandę za Juljuszem hr. Bielskim, oraz Klementynę pierwszą żonę Karola Jaxy Małachowskiego, na którego przeszła po jej śmierci Stryjówka. Ponieważ zaś jedyny synek Karola i Klementyny umarł niemowlęciem, dziś w Stryjówece siedzi syn Karola z drugiego małżeństwa Jerzy Ryszard.

Teresa, druga córka Józefa i Anny Mierzejewskiej urodzona 30.I.1774 r. w Szymkowcach wyszła 20 października 1793 r. zamąż w Ostałowicach za Jana Światopełk-Zawadzkiego h. Lis, pod­ko­mo­rze­go J.Kr.Mości. Zawadzcy [svg 679 x 610 png] można niegdyś w Przemyskiem rodzina rozbiła się

 

Spis rzeczy

145.

na dwie linje. Jedna pochodząca od brata męża Teresy od Piotra Pawła 2-ga im. Zawadzkiego osiadła na Litwie, gdzie żyje do dziś dnia spokrewniona z Radziwiłłami i Giedroyciami. Z linją tą mimo, iż właściwie nie-krewną utrzymywała rodzina nasza w ciągu XIX w. żywe stosunki; zwłaszcza Meliton młodszy i jego żona Leonida z Łukomskich. Stosunki te nawiązały się przez to, że córka Piotra Zawadzkiego Natalja wyszła za Franciszka Szczepańskiego, syna Stanisławostwa Szczepańskich (patrz wyżej). Natalja była drugą żoną Franciszka, natomiast córka Franciszka z pierwszego małżeństwa Izabella wyszła za bratanka Natalji, za Piotra Zawadzkiego. Natalja zaś sama była matką chrzestną najmłodszego syna Melitonostwa Małachowskich, Eugeniusza, dziś em. podpułk. Wojsk Polskich. Natomiast z linją Zawadzkich po­zos­ta­łą w Ma­ło­pol­sce stosunków rodzina nasza niemal zupełnie nie urzymywała; zresztą linja ta wymarła w męskim pogłowiu, po kądzieli natomiast istnieje cały szereg rodzin z nami przez Zawadzkich spowinowaconych.

Po śmierci Jana Zawadzkiego swego pierwszego męża Teresa z Małachowskich wyszła powtórnie zamąż za Józefa Netmetty, Węgra, z któ­rym miała syna także imieniem Józef.

Krystyna, najmłodsza z dzieci Józefa i Anny z Mierzejewkich (ur. w 1777 r. w Szymkowcach) wyszła 24 lipca 1797 r. w O­sta­ło­wi­cach zamąż za Jana hr. Koziebrodzkiego h. Jastrzębiec. Ko­zie­brodzcy, [svg 492 x 769 png] którzy otrzymali austrjacki tytuł hrabiowski, rozbili się na trzy linje, wywodzące się od trzech braci, synów hr. Marcina i Zofji z Broniewskich; są to linje: a) linja na Chocimierzu, wymarła dziś w męskim pogłowiu, pochodząca od najstarszego z braci Józefa,

 

Spis rzeczy

146.

b) linja na Kudryńcach, pochodząca od Jana i Krystyny z Małachowskich, c) linja na Chlebowie i Podhajczykach pochodząca od najmłodszego z braci Leopolda.

Z rodziną Koziebrodzkich panowały do lat dziewiędziesiątych ubiegłego stulecia serdeczne stosunki.

Z córek Krystyny Teresa, najstarsza z dzieci wyszła za swego brata ciotecznego Franciszka Szczepańskiego. Joanna zaś naj­młod­sza z córek Jana i Krystyny wyszła zamąż za Eugeniusza Tytusa 2-ga im. Dwernickiego h. Sas [svg 543 x 632 png], syna słynnego generała; stąd też po­kre­wień­stwo z rodziną Dwernickich, a potem przez nich z rodziną Sadowskich. Z obu temi rodzinami do dziś dnia podtrzymywane są bliskie stosunki. Z samym gererałem Dwernickim rodzina nasza znała się bardzo dobrze. Swego czasu nawet Małachowscy dopomagali mu do wydobycia się z tarapatów w interesach, które się mu po powstaniu w r. 1831 zawikłały. Pamiątki zaś po nim były przez długie lata w przechowaniu Melitonostwa Małachowskich jun. w ich mieszkaniu przy ul. Kolejowej w Krakowie, zanim rodzina nie mogła ich przewieść na Podole.


Tyle słów wyjaśnienia do tablic genealogicznych potomstwa Józefa Małachowskiego, starosty radenickiego z pierwszego małżeństwa. Tu dodam jeszcze, że majątki po Annie Mierzejewskiej, wedle pierwotnego projektu z r. 1794 mieli objąć Zawadzcy i spłacić z nich obie siostry. W końcu jednak w r. 1798 objęli Krasnostawce i Żerdzie Koziebrodzcy, spłacając Zawadzkich i Szczepańskich.

capEnd